pilniki obrotowe

Pilniki obrotowe

Pilniki obrotowe

Pilniki obrotowe to narzędzia ścierne do obróbki stali, tworzyw sztucznych i metali. Wykorzystywane są do nadawania kształtu, usuwania zadziorów i wygładzania materiału. Pilniki obrotowe mają różne kształty i wielkość w zależności od rodzaju obróbki.

Rodzaje pilników obrotowych Pferd ze względu na kształt

A - kształt walcowy ZYA

A - kształt walcowy ZYA

B – kształt walcowy z uzębieniem czołowym ZYAS

B – kształt walcowy z uzębieniem czołowym ZYAS

C – kształt kulisto-walcowy, walcowy zaokrąglony WRC

C – kształt kulisto-walcowy, walcowy zaokrąglony WRC

D – kształt kulisty, sferyczny KUD

D – kształt kulisty, sferyczny KUD

E – kształt kropli TRE

E – kształt kropli TRE

F – kształt łukowy półkolisty, kształt drzewa RBF

F – kształt łukowy półkolisty, kształt drzewa RBF

G – kształt łukowy ostry, kształt pocisku SPG

G – kształt łukowy ostry, kształt pocisku SPG

H – kształt płomieniowy, kształt płomienia, B

H – kształt płomieniowy, kształt płomienia, B

J – kształt stożkowy 60° KSJ

J – kształt stożkowy 60° KSJ

K – kształt stożkowy 90° KSK

K – kształt stożkowy 90° KSK

L – kształt stożkowy, stożek okrągły KEL

L – kształt stożkowy, stożek okrągły KEL

M – kształt stożkowy, stożek ostry SKM

M – kształt stożkowy, stożek ostry SKM

N – kształt odwrócony, kształt ostrosłupa ściętego WKN

N – kształt odwrócony, kształt ostrosłupa ściętego WKN

Jak używać pilników obrotowych? Praktyczne wskazówki.

1. OBROTY
Obroty zawsze dostosowujemy do zaleceń w karcie technicznej produktu i tabeli z zalecanymi obrotami

2. UNIKNIĘCIE WIBRACJI
Aby uniknąć wibracji używamy wydajnych napędów z elastycznym wrzecionem (nie może powodować bić i drgań).

3. TRZPIEŃ
Przy trzpieniu 6 mm zalecamy maszynę z napędem o mocy przynajmniej 300 - 500 W.

4. PRĘDKOŚĆ
Używamy najwyższych możliwych prędkości w zalecanych zakresach.

5. FAZOWANIE I LEKKA OBRÓBKA
Podczas prac takich jak fazowanie, lekka obróbka powierzchni możemy zwiększyć prędkość o 100%. Wyjątkiem są pilniki z długim trzpieniem.

6. PRZEGRZEWANIE SIĘ TRZPIENIA
Przy przegrzewaniu się trzpienia pod główką, zmniejszamy obroty, nacisk lub kąt pracy.

7. BICIE NARZĘDZIA
Podczas bić narzędzia, sprawdzamy czy narzędzie lub maszyna są uszkodzone.

8. MOCOWANIE
Pilnik mocujemy na długości przynajmniej 2/3 trzpienia (nie dotyczy to długich trzpieni).

9. PRACA SILNIKA
Praca pilnika na 1/3 obwodu – przekroczenie tej wartości może powodować przegrzanie, tępienie, iskrzenie, wyłamanie zębów pilnika, wyrwanie narzędzia z rąk. Jeżeli nie możemy zachować tych wielkości zaleca użycie uzębienia TOUGH lub TOUGH-5.

10. ZAPYCHANIE SIĘ NARZĘDZIA
Jeśli narzędzie się zapycha, upewniamy się czy trzpień frezarski jest przeznaczony do obrabianego materiału. Olej szlifierski może pomóc w niektórych przypadkach.

11. PRZEGRZANA LUB ODŁAMANA GŁÓWKA
Jeśli główka jest przegrzana lub odłamana, sprawdzamy czy maszyna nie ma uszkodzonej głowicy lub zmniejszamy docisk i obroty.

12. ISKRZENIE MATERIAŁU
Przy iskrzeniu materiału redukujemy liczbę obrotów lub zmniejszamy nacisk.

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym doradcą. 

Materiały ścierne

Piotr Berengut
piotr.berengut@inform.lu
+48 609 552 440


Inform Jakub Niedziałek Sp. z o. o.
Dębówka 17E
20-823 Lublin
NIP: 7133096652

ISO 9001:2015
ISO 9001 Quality Management System